Waarom Flex Fortuna

Flex Fortuna is specialist in internationale arbeidsbemiddeling voor de landbouw, industrie, tuinbouw en logistiek in Midden- en Noord-Limburg. Ons familiebedrijf staat bekend om de  korte lijnen. Wij zorgen voor een goeie match tussen jouw bedrijf en buitenlandse werknemers. Zo kun je meer rendement halen uit je personeelsbestand.

Contact info

Disclaimer voor flexfortuna.nl


Op deze pagina vindt u de disclaimer van flexfortuna.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fortuna. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel Disclaimer voor flexfortuna.nl


Op deze pagina vindt u de disclaimer van flexfortuna.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fortuna. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom 


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fortuna is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fortuna.


Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing:

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fortuna te mogen claimen of te veronderstellen.

Fortuna streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Fortuna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 


Wijzigingen 


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van flexfortuna.nl op deze pagina.

WhatsApp logo