Fortuna hanteert de ABU-CAO, maar is verplicht de lonen en toeslagen van jouw bedrijfs- CAO te hanteren. (artikel 8 wet WAADI).

Goed! Fortuna faciliteert alle huisvesting zelf. Wij kiezen ervoor om onze medewerkers gewoon tussen de bevolking te huisvesten in huizen en appartementen voorzien van internet, Poolse televisie ed. Hierdoor is er veel sociale controle en voelen mensen zich snel thuis. Bovendien bezoeken we minstens twee keer per week standaard onze medewerkers waardoor we een goede band opbouwen en goed op de hoogte zijn van de wensen en benodigdheden.

Onze huisvesting voldoet ruimschoots aan de gestelde normen van het SNF keurmerk. In de piekperiode wordt er ook uitgeweken naar SNF gecertificeerde huisvesting aanbieders in de regio. 

Ook dit regelt FORTUNA allemaal voor je. Met ons eigen wagenpark faciliteren wij standaard het vervoer van -en naar werk. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken of de medewerkers op tijd op het werk zijn.
Daar waar de afstand van de huisvesting naar werk dusdanig kort is voorzien wij ook in deugdelijke fietsen

Jazeker! Fortuna wordt minimaal jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijke inspectie instantie.
Op de website van de SNA kun je ten allen tijde ons NEN 4400-1 certificaat vinden.

ET staat voor extraterritoriaal. De ET-regeling gaat over de extra kosten voor buitenlandse werknemers wanneer zij in Nederland aan het werk gaan. Bijvoorbeelde de reiskosten, huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud die zij extra maken.

In de ABU en NBBU cao (uitzenden) staan mogelijkheden om buitenlandse werknemers tegemoet te komen in de kosten. Je mag als werkgever een deel van het brutoloon inhouden en netto weer uitruilen. Zo blijft er netto meer over voor jouw medewerker.

De ET-regeling biedt werkgevers een gunstige kostenbesparing. De bruto loonsom van de werknemer neemt namelijk af waardoor je als werkgever minder premies hoeft af te dragen aan de overheid. Je profiteert dus van een lagere kostprijs van je buitenlandse medewerker.

In Nederland geldt een verzekeringsplicht. Fortuna biedt iedereen een collectieve zorgverzekering aan waarbij het eigen risico geheel is afgedekt.

Je kunt de gewerkte uren eenvoudig via onze app doorgeven. Wanneer je over een eigen urenregistratiesysteem beschikt, kun je deze naar ons mailen.

Jazeker! Wij beschikken over een eigen Werving en Selectie platform. 

Nee. Wij zijn gevestigd in Maasbree, maar we werken landelijk. De meeste contacten verlopen online of telefonisch, maar indien nodig of gewenst, brengen we je vanzelfsprekend persoonlijk een bezoek.

WhatsApp logo