Waarom Flex Fortuna

Flex Fortuna is specialist in internationale arbeidsbemiddeling voor de landbouw, industrie, tuinbouw en logistiek in Midden- en Noord-Limburg. Ons familiebedrijf staat bekend om de  korte lijnen. Wij zorgen voor een goeie match tussen jouw bedrijf en buitenlandse werknemers. Zo kun je meer rendement halen uit je personeelsbestand.

Contact info

ET staat voor extraterritoriaal. De ET-regeling gaat over de extra kosten voor buitenlandse werknemers wanneer zij in Nederland aan het werk gaan. Bijvoorbeelde de reiskosten, huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud die zij extra maken.

In de ABU en NBBU cao (uitzenden) staan mogelijkheden om buitenlandse werknemers tegemoet te komen in de kosten. Je mag als werkgever een deel van het brutoloon inhouden en netto weer uitruilen. Zo blijft er netto meer over voor jouw medewerker.

De ET-regeling biedt werkgevers een gunstige kostenbesparing. De bruto loonsom van de werknemer neemt namelijk af waardoor je als werkgever minder premies hoeft af te dragen aan de overheid. Je profiteert dus van een lagere kostprijs van je buitenlandse medewerker.

WhatsApp logo